E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: úvěry v programech COVID

K 30. listopadu podle statistik ČNB banky v programu COVID III přijaly žádosti v celkovém objemu za 32,53 miliardy korun (oproti posledním datům z 15. listopadu šlo o nárůst ve výši 1,66 mld. korun). Objem v případě schválených úvěrů v programu byl 18,1 miliardy korun s nárůstem ve výši 1,55 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků dosáhl 15,59 mld. korun.

Od zahájení programu do konce října, kdy zároveň končilo moratorium na úvěrové splátky, činil průměrný týdenní objem přijatých žádostí 750 mil. korun. Pokud sledujeme celou časovou řadu, není patrný žádný trend a objem přijatých žádostí je víceméně stále stejný. Ani ukončení moratoria, a naopak vypuknutí druhé vlny COVID-19 se na poptávce po úvěrech z tohoto programu alespoň zatím nijak nepromítly: listopadové týdenní průměry jsou v rozmezí 0,76 až 0,83 mld. korun.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.