Komentář ČBA k statistice ČNB: úvěry v programech COVID

Podle statistik ČNB banky k 25. září v programu COVID III přijaly žádosti v celkovém objemu za 25,62 miliardy korun a šlo přitom o týdenní nárůst ve výši 0,36 mld. korun. Objem v případě schválených úvěrů v programu byl 11,49 miliardy korun s týdenním nárůstem 0,74 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků po týdenním nárůstu o 0,85 mld. korun činil 9,23 miliardy korun. Statistiky ČNB tak nadále potvrzují pozvolný nárůst přijímaných i schvalovaných úvěrů v rámci programu COVID III, který je určen malým a středním podnikům.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) – úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha – bylo již podle statistik načerpáno 13,65 miliard korun a celkovým objemem se blíží k naplnění kapacitě.

programu COVID EGAP, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP, byl
objem přijatých žádostí 10,96 miliardy korun a šlo o týdenní nárůst ve výši 0,43 mld. korun. Skutečný objem čerpání dosáhl 2,37 mld. korun.

Jak program COVID III, tak program COVID Plus by měly končit k 31. 12. 2020, podle tzv. Dočasného rámce aplikovaného na jaře Evropskou komisí. Vzhledem k jejich kapacitě, která není ani zdaleka vyčerpána, se momentálně vyjednává o jejich prodloužení – včerejší sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, sdružující spíše velké podniky, žádal o prodloužení do konce příštího roku.

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.