Komentář ČBA k statistice ČNB: úvěry v programech COVID

K 9. říjnu podle statistik ČNB banky v programu COVID III přijaly žádosti v celkovém objemu za 26,7 miliardy korun (týdenní nárůst ve výši 0,59 mld. korun). Objem v případě schválených úvěrů v programu byl 13,03 miliardy korun s týdenním nárůstem 0,83 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků po týdenním nárůstu 0,9 mld. korun přesáhl hranici 10 mld. korun (10,81 miliardy korun). Počet přijímaných a schvalovaných žádostí je pozvolný.

Evropská komise v první polovině října prodloužila a doplnila Dočasný rámec pro veřejnou podporu v souvislosti s Covid-19, a to do poloviny příštího roku. Na jaře zváží Komise možnost dalšího prodloužení až do konce roku 2021. V návaznosti na kroky Evropské komise předložilo Ministerstvo financí novelu zákona o státní záruce, která umožní prodloužení i záručního programu COVID III.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) – úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha – bylo již podle statistik ČNB načerpáno 13,84 miliard korun a celkovým objemem se blíží k naplnění kapacitě programu.

V segmentu úvěrů do 30 mil. Kč dosáhl podíl úvěrů podpořených ČMZRB na celkových nově poskytnutých úvěrech od začátku roku do konce září 35 %, což je rekordní číslo.

programu COVID EGAP, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP, byl objem přijatých žádostí 11,33 miliardy korun. Skutečný objem čerpání dosáhl 3,45 mld. korun, zbývá tak načerpat schválené žádosti ve výši 2,27 mld. korun.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.