Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek 

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 7. srpnu podáno 395 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno jich bylo 354 tis. Odmítnuto bylo tedy 41 tis. žádostí, což je 10,4 % z celkového počtu podaných žádostí.

Přísun žádostí je už velmi pomalý. Za první týden v srpnu přišlo bankám 1,7 tis. žádostí. Dá se předpokládat, že toto jsou žádosti podané ještě před koncem července.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Statistiky ČNB o vývoji čerpání programů zaručených úvěrů nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci programu COVID III, který je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky. K 7. srpnu banky přijaly žádosti v celkovém objemu 20,27 miliardy korun s nárůstem o 1,18 mld. korun za poslední týden, objem v případě schválených žádostí byl 6,19 miliardy korun s nárůstem 0,9 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků činil 4,51 miliardy korun s nárůstem 0,68 mld. korun oproti minulému týdnu.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), tedy úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha, můžeme hovořit o tom, že valná většina schválených půjček již byla načerpána – v celkovém objemu za oba programy 11,85 miliard korun. Objem schválených úvěrů v případě programu COVID II byl 11,94 miliardy korun a v případě programu COVID Praha činil 1,2 miliardy korun.

Postupně se rozbíhá i program půjček pro velké firmy, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP. Ta k 7. srpnu přijala žádosti za 5,73 miliardy korun s týdenním nárůstem o 0,11 mld. korun.

Nadále se ukazuje, že podniky mnohdy chápou tyto úvěry jako nástroj, kterými si „pojišťují“ přístup k likvidním finančním zdrojům pro případ potřeby v následujících podzimních měsících.