Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 26. červnu 2020 podáno 372 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo 332 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo 10,8 %. Jde o kumulativní počty od momentu, kdy 12. března 2020 doporučilo prezídium České bankovní asociace svým členům, aby klientům poskytly odklad jejich splátek. To se také v masovém měřítku stalo.

Dne 17.4. začal platit Zákon o odkladu splátek a většina klientů začala splátky odkládat podle tohoto zákona.

ČNB poprvé statistiku všech žádostí o odklad splátek zveřejnila 29. května 2020. Od tohoto data k dnešnímu přibylo cca 50 tis. žádostí podaných i schválených.

Jak se dalo ale očekávat, nárůst podaných žádostí zpomaluje. Za týden od poslední zprávy z ČNB z 19.6. došlo bankám 8,2 tis. žádostí. V tuto chvíli už je jen málo žádostí, které by byly odmítnuty.

Procenta jednotlivých druhů úvěrů se nemění. Z došlých i schválených žádostí jsou 2/3 spotřebitelské úvěry, 1/4 jsou hypoteční úvěry. Zbytek připadá na úvěry podnikům a nezařazené.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Nově zveřejněná statistika ČNB o stavu čerpání programů zaručených úvěrů, známých pod označením Covid II, III a Covid+, k 26. červnu potvrzuje, že programy nabíhají postupně. Objemy podaných i schválených žádostí, a následné čerpaní jsou prozatím malé. Zejména to platí o programu COVID III, určeného pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, kde objem přijatých žádostí k tomuto datu dosáhl 15,1 miliardy, přičemž schváleno bylo 349 žádostí za 1,2 miliardy korun.

Podle zjištění ČBA mezi členskými bankami je to zapříčiněno řadou faktorů. Především se ukazuje, že firmy se pro uchování či zlepšení likviditní pozice snaží využívat bezúplatných nástrojů, jako je Antivirus. Mnohé firmy také požádaly o odklady splátek a žádosti o úvěry, které kromě splátek jistiny nesou i zatížení úrokem, si nechávají do rezervy. Firmy rovněž omezily investice, hledají další nákladové úspory a jejich potřeba pracovního kapitálu vzhledem k nižšímu objemu zakázek poklesla. Banky předpokládají, že k oživení zájmu dojde pravděpodobně po letních prázdninách, zejména v září a říjnu, po skončení splátkového moratoria.