E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 24. červenci podáno 392 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo 350 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo 42 tis. žádostí, což je 10,7 % z celkového počtu podaných žádostí.

Nárůst podaných žádostí nadále výrazně zpomaluje. Za poslední týden došlo bankám necelých 3 tis. žádostí. To je 1/3 oproti týdennímu průměru v červnu. V průběhu června rostl počet podaných žádostí o 10 tis. týdně. Rozhodující datum, do kdy odklad splátek platí, je 31. říjen 2020. Lze tedy očekávat, že v průběhu srpna už podávání žádostí o odklad splátek v podstatě ustane.

V listopadu všichni, kdo odklad dostali, musejí zase začít splácet. Tam se ukáže, do jaké míry byl odklad splátek účinný. Odklad dostalo cca 10 % všech úvěrovaných klientů bank.

Procenta jednotlivých druhů úvěrů se nemění. Z došlých i schválených žádostí jsou 2/3 spotřebitelské úvěry, 1/4 hypoteční úvěry a zbytek připadá na úvěry podnikům a nezařazené.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Statistiky ČNB o vývoji čerpání programů zaručených úvěrů nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci programu COVID III, který je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky. K 24. červenci banky přijaly žádosti v celkovém objemu 18,43 miliardy korun, objem v případě schválených žádostí byl 4,5 miliardy korun, a skutečný objem načerpaných prostředků činil 3,23 miliardy korun. Přírůstky se tedy pohybují v řádu vyšších stovek milionů korun za týden.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), tedy úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha, kde byl příjem žádostí pro omezenou kapacitu krátce po otevření ukončen, můžeme hovořit o tom, že valná většina schválených půjček již byla načerpána – v celkovém objemu za oba programy těsně pod hranicí 11 miliard korun.

Postupně se rozbíhá i program půjček pro velké firmy, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP. Ta k 24. červenci přijala žádosti za 5,34 miliardy korun. Podle informací od vedení EGAP podniky nespěchají s čerpáním již schválených půjček, a ponechávají si je spíše jako dispoziční linku pro následující měsíce.