E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 31. červenci 2020 podáno 393 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno jich bylo 352 tis. Odmítnuto bylo tedy 41 tis. žádostí, což je 10,4 % z celkového počtu podaných žádostí.

Nárůst podaných žádostí nadále výrazně zpomalil. Za poslední týden došlo bankám 1 tis. žádostí. To už je zanedbatelné množství oproti průměru v červnu, kdy bankám docházelo 10 tis. žádostí týdně. Jde o poslední týden v červenci a lze tedy očekávat, že přísun žádostí v srpnu ustane zcela. Žádat v srpnu, o odklad splátek na dva měsíce do 31.10.2020, už přestává dávat smysl.

V listopadu všichni, kdo odklad dostali, musejí zase začít splácet. Tam se ukáže, do jaké míry byl odklad splátek účinný. Odklad dostalo 12 až 13 % všech úvěrovaných klientů bank.

Procenta jednotlivých druhů úvěrů se nemění. Z došlých i schválených žádostí jsou 2/3 spotřebitelské úvěry, 1/4 hypoteční úvěry a zbytek připadá na úvěry podnikům a nezařazené.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Statistiky ČNB o vývoji čerpání programů zaručených úvěrů nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci programu COVID III, který je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky. K 31. červenci banky přijaly žádosti v celkovém objemu 19,09 miliardy korun, objem v případě schválených žádostí byl 5,29 miliardy korun, a skutečný objem načerpaných prostředků činil 3,83 miliardy korun. Přírůstky se tedy nadále pohybují v řádu vyšších stovek milionů korun za týden.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), tedy úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha, zbývá k plnému vyčerpání všech schválených úvěrů (dohromady schváleno necelých 13 miliard korun, načerpáno 11,6 mld. korun) poslední stovky milionů korun.

Postupně se rozbíhá i program půjček pro velké firmy, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP. Ta k 31. červenci přijala žádosti za 5,62 miliardy korun. Podniky si zřejmě ponechávají schválené rámce (1,02 miliardy korun) jako dispoziční linku pro následující měsíce, skutečný objem čerpání zatím představuje 0,55 miliardy korun.