Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 17. 7. 2020 podáno 389 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo 349 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo 40 tis. žádostí, což je 10,3 % z celkového počtu podaných žádostí.

Nárůst podaných žádostí výrazně zpomaluje. V průběhu června rostl počet podaných žádostí o 10 tis. týdně. Za poslední týden mezi 10. 7. a 17. 7. se počet došlých žádostí snížil pod 4 tis. a bude se dále snižovat. Rozhodující datum, do kdy odklad splátek platí, je 31. 10. 2020. V listopadu tedy všichni, kdo odklad dostali, musejí zase začít splácet. Tam se ukáže, do jaké míry byl odklad splátek účinný. Odklad dostalo cca 10 % všech úvěrovaných klientů bank.

Procenta jednotlivých druhů úvěrů se nemění. Z došlých i schválených žádostí jsou 2/3 spotřebitelské úvěry, 1/4 jsou hypoteční úvěry. Zbytek připadá na úvěry podnikům a nezařazené.


Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Statistiky ČNB o vývoji čerpání programů zaručených úvěrů nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci programu COVID III, který je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky. K 17. 7. banky přijaly žádosti v celkovém objemu 17,8 miliardy korun, objem v případě schválených žádostí byl 3,6 miliardy korun, a skutečný objem načerpaných prostředků činil 2,5 miliardy. Přírůstky se tedy pohybují v řádu vyšších stovek milionů korun za týden.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), tedy úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha, kde byl příjem žádostí pro omezenou kapacitu krátce po otevření ukončen, můžeme hovořit o tom, že valná většina schválených půjček již byla načerpána – v celkovém objemu za oba programy necelých 11 miliard korun.

Postupně se rozbíhá i program půjček pro velké firmy, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP. Ta k 17. 7. přijala žádosti za 4,8 miliardy korun. Podle informací od vedení EGAP podniky nespěchají s čerpáním již schválených půjček, a ponechávají si je spíše jako dispoziční linku pro následující měsíce.