Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo ke 14. srpnu 2020 podáno 396 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno jich bylo 358 tis. Odmítnuto bylo tedy 38 tis. žádostí, což je 9,6 % z celkového počtu podaných žádostí.

Za druhý srpnový týden došlo bankám 1,5 tis. žádostí o odklad. Podle odhadů jednotlivých bank požádalo o odklad splátek od března tohoto roku cca 12–13 % všech úvěrovaných klientů.

Největší podíl na podaných žádostech mají spotřebitelské úvěry domácností: 65 %. Na hypotéky připadá 26 % žádostí a 6 % připadá na odklady podniků, zbylé 3 % jsou nezařazené.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Statistiky ČNB o vývoji čerpání programů zaručených úvěrů nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci programu COVID III, který je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky.  K 14. srpnu banky přijaly žádosti v celkovém objemu 21,11 miliardy korun s nárůstem o 0,84 mld. korun za poslední týden (od 7. srpna), objem v případě schválených žádostí byl 6,84 miliardy korun s nárůstem 0,65 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků činil 4,99 miliardy korun s nárůstem 0,48 mld. korun oproti minulému týdnu.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), tedy úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha, můžeme hovořit o tom, že valná většina schválených půjček již byla načerpána – v celkovém objemu za oba programy načerpáno již 12,22 miliard korun. Objem schválených úvěrů v případě programu COVID II byl 12,3 miliardy korun a v případě programu COVID Praha činil 1,23 miliardy korun.

Program půjček pro velké firmy, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP. Ta k 14. srpnu přijala žádosti za 6,63 miliardy korun s týdenním nárůstem o 0,9 mld. korun. Skutečný objem čerpání je zatím 0,9 mld. korun.

Pozoruhodné je, že původně velká očekávání, co se týče programů garantovaných úvěrů, se v reálu ani zdaleka nenaplnila nejen v České republice, ale ani v Německu, kde se z ohlášených 360 miliard EUR garantovaných tamní rozvojovou bankou KfW za čtvrt roku po vyhlášení načerpána asi desetina. Tamní experti však zdůrazňují, že linky mají smysl přinejmenším jako psychologický nástroj ujišťující pro podnikatele, že pokud bude zapotřebí, jsou k dispozici.