Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 11. září 2020 podáno téměř 400 tis. (přesně 399 936) žádostí o odklad splátek. Schváleno jich bylo 358 tis. Odmítnuto tedy bylo 42 tis. žádostí, což je 10,5 % z celkového počtu podaných žádostí.

Jak se dalo očekávat, přísun nových žádostí se v září zastavil. Poslední termín pro podání žádosti o odklad splátek je totiž 30. září. To ovšem znamená odklad pouze na jeden měsíc t.j. do 31. října, kdy odklady končí. V listopadu se tedy všichni ti, kdo o odklad splátek požádali, vrátí ke standardním splátkám svých úvěrů.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA
Statistiky ČNB nadále potvrzují pomalý nárůst přijímaných i schvalovaných úvěrů v rámci programu COVID III. Ten je spravován komerčními bankami a určen malým a středním podnikům. K 11. září banky přijaly žádosti v celkovém objemu za 24,46 miliardy korun a šlo o týdenní nárůst ve výši 0,86 mld. korun. Objem v případě schválených úvěrů v programu COVID III byl 10,2 miliardy korun s týdenním nárůstem 0,71 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků po týdenním nárůstu o 0,68 mld. korun činil 7,79 miliardy korun.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) – úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha – bylo již podle statistik načerpáno 13,21 miliard korun.

V programu COVID EGAP, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP, byl
objem přijatých žádostí 9,45 miliardy korun a šlo přitom o týdenní nárůst ve výši 0,25 mld. korun. Skutečný objem čerpání dosáhl 1,21 mld. korun.

Ukazuje se, že po předchozím týdnu, kdy objemy nově podaných žádostí výrazněji narostly, nedošlo k potvrzení rychlejšího tempa růstu a objemy se vrátili k tempu pomalejšímu.