Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura

Podle ČNB bylo k 10.7.2020 podáno 385 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo 345 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo 40 tis. žádostí, což je 10,4 % z celkového počtu podaných žádostí.

„Nárůst podaných žádosti výrazně zpomaluje. Je to logické. Podle Zákona o odkladu splátek ze 17.4.2020 lze splátky odložit do 31.10.2020. Čím více se toto datum blíží, tím méně dává smysl o odklad splátek žádat. V průběhu června rostl počet podaných žádostí o 10 tis. týdně. Za poslední týden mezi 3.7. a 10.7. došlo bankám 4,9 tis. žádostí, z nichž 4,3 tis. bylo schváleno.

Procenta jednotlivých druhů úvěrů se nemění. Z došlých i schválených žádostí jsou 2/3 spotřebitelské úvěry. 1/4 jsou hypoteční úvěry. Zbytek připadá na úvěry podnikům a nezařazené,“ komentuje Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA.

 

Záruční programy COVID

Autor: Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA

Zatímco program COVID II, spravovaný ČMZRB, je ve fázi dočerpávání již schválených úvěrů (dosud načerpáno 9,2 z celkově schválených 10,4 miliardy korun), je náběh rozsahem podstatně většího programu COVID III, administrovaného přímo bankami, stále pozvolný. Potvrzuje to nově zveřejněná statistika ČNB o stavu čerpání zaručených úvěrů s daty k 10. červenci. Dle ní objem přijatých žádostí stoupl za týden o 938 milionů korun na 17,037 miliardy; schválených o 1, 078 miliardy na 2,792 miliardy a načerpaných o 850 milionů korun na 1,970 miliardy korun.

„Podle sdělení několika velkých bank vyplývá, že přijaté žádosti jsou zpracovány většinou do jednoho týdne, ale příliv nových žádostí (pod hranicí jedné miliardy týdně) alespoň prozatím potvrzuje poznatek, že firmy jsou v přijímání nových úročených půjček extrémně obezřetné. Vzhledem k nižšímu objemu produkce nemají aktuálně potřebu čerpat úvěry v masivnějším rozsahu, soustřeďují se na řízení svých pohledávek za odběrateli a vyhnout se druhotné platební neschopnosti. Nadále se snaží držet hotovost na bankovních účtech. Úvěrové podmínky bank přitom nejsou jakkoli významnou brzdou ekonomického oživení, k žádnému „credit crunchi“ v české ekonomice prokazatelně nedochází.

Rozhodujícím faktorem v největším českém ekonomickém odvětví, zpracovatelském průmyslu, je příliv nových zakázek od domácích a zejména zahraničních odběratelů, především v Německu, do jehož produkčního řetězce jsou podniky v Česku integrovány,“ podotýká ekonomický analytik ČBA Miroslav Zámečník.