Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek a úvěry v programech COVID

Záruční programy COVID

Autor: Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace

Česká národní banka na svých webových stránkách zveřejnila již druhý přehled odkladů splátek a úvěrů poskytnutých v rámci programů Covid, tentokrát k datu 5. června.

Pokud jde o programy COVID, srovnání předchozích statistik, pořízených k 29. květnu s dnes zveřejněnými údaji potvrzuje, že v podnikové sféře přetrvává velký hlad pro provozním kapitálu. Malé a střední formy načerpaly za poslední týden z programu COVID II jeden a čtvrt miliardy korun. To také potvrzuje, že podmínky státní záruky a podmínky čerpání úvěru v tomto programu byly nastaveny správně a podpořily kontinuitu financování v tomto segmentu ekonomiky, který je vůči dopadům coronavirové krize nejzranitelnější.

Nadějně se rozbíhá program COVID III, který je z pohledu státu administrativně postaven jednodušeji a břemeno zpracování úvěrových žádostí leží na komerčních bankách. Ty zaznamenaly a zpracovávaly k 5. červnu již více než tisíc žádostí o úvěr v celkové výši téměř jedenáct miliard korun. Že COVID III bude daleko flexibilnější než jeho předchůdci COVID 1 a COVID II dokládá i skutečnost, že k 5. červnu byl již vykázán první případ schválení žádosti a otevření úvěrové linky.

Pokud jde o program COVID EGAP, jehož administrátorem je EGAP, který je určen velkým firmám s podílem na exportu a který není omezen jen na podporu provozního kapitálu, ale umožňuje zaručit i investičním úvěry, jeho spuštění je otázkou dnů.

Dosavadní data nasvědčují, že ušetřen před dopady pandemie Covid-19 nebyl téměř žádný obor. Největší podíl zaručených úvěrů směřoval jak do oblasti zpracovatelského průmyslu, stejně jako do velkoobchodu i maloobchodu a do ubytovacích a stravovacích služeb.

Druhá sada těchto údajů, které ČNB dnes zveřejnila, opětovně potvrdila, jak důležité je, aby byl v současné nelehké situaci k dispozici statistický monitorovací nástroj, který poskytne – spolu s dalšími statistickými údaji – hospodářské politice celkový obraz o vývoji likvidity v ekonomice a umožní jí včasné a přesněji zacílené reakce na vývoj situace. 

 

Odklady splátek

Autor: Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA

Podle ČNB bylo k 5.6.2020 podáno 349 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo 308,5 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo 11,6 %. Ve většině případů odmítnutí šlo o nedostatky v žádosti nebo o to, že žadatel byl už v prodlení se svými splátkami déle než 30 dní, a proto mu byla žádost zamítnuta.

Ze schválených žádostí šlo v 65 % případů o spotřebitelské úvěry. 27 % žádostí se týkalo hypotečních úvěrů a v 5 % šlo o úvěry podnikům. Zbývající 3 % jsou nezařazené úvěry.

Banky ve svých vyjádřeních sdělovaly, že počet žádostí se týká cca 10 % jejich úvěrovaných klientů. Očekávání na začátku pandemie přitom bylo podstatně vyšší.

Vzhledem k tomu, že o odklad splátek lze žádat do 31.10.2020, dá se očekávat, že přísun žádostí bude v dalších týdenních statistikách zpomalovat.