Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Banky k 16.10.2020 podle statistik ČNB přijaly téměř 403 tisíc žádostí o odklad splátek (přesněji 402,6 tis.), z toho jich 360 tis. vyřídily kladně. Odmítnuto bylo tedy cca 10,5 %, a to zejména z formálních nedostatků nebo proto, že byl klient k 26. 3. 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dní.

Tento týden je posledním, kdy běží odklady splátek na základě zákonného moratoria na splátky. Od listopadu se tedy všichni, kdo o odklad splátek zažádali, vrátí ke svému běžnému splácení. Podle bank se do této chvíle vrátilo ke svému splácení již 120 tis. dlužníků. Většinou těch, kteří měli odklad na 3 měsíce.

Banky si jsou vědomy dopadů vládních opatření i stávající situace na některé své klienty a jsou připraveny případné potíže svých klientů se splácením řešit individuálně. V každém případě je však nutné, aby klienti svou banku kontaktovali včas.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.