E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Zítra (30. září) je poslední den, kdy mohou lidé podat žádost o odklad splátek, ale už pouze na jeden měsíc do 31. října 2020, kdy odklady končí.

Proto už podávání žádostí téměř ustalo a poslední čísla zveřejněná ČNB k 18. 9. 2020 říkají, že bylo podáno necelých 401 tis. žádostí (přesně 400 684), z nichž 359 tis. bylo vyřízeno kladně. Odmítnuto tedy bylo 10,5 % žádostí.

V listopadu se všichni, kdo odklad obdrželi právě do konce října, vrátí ke svému splácení.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.