Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Zítra (30. září) je poslední den, kdy mohou lidé podat žádost o odklad splátek, ale už pouze na jeden měsíc do 31. října 2020, kdy odklady končí.

Proto už podávání žádostí téměř ustalo a poslední čísla zveřejněná ČNB k 18. 9. 2020 říkají, že bylo podáno necelých 401 tis. žádostí (přesně 400 684), z nichž 359 tis. bylo vyřízeno kladně. Odmítnuto tedy bylo 10,5 % žádostí.

V listopadu se všichni, kdo odklad obdrželi právě do konce října, vrátí ke svému splácení.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je hlavním poradcem České bankovní asociace. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.