Komentář ČBA k statistice ČNB: úvěry v programech COVID

Statistiky ČNB nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných úvěrů v rámci programu COVID III. Ten je spravován komerčními bankami a určen malým a středním podnikům. K 4. září banky přijaly žádosti v celkovém objemu za 23,6 miliardy korun a šlo o týdenní nárůst ve výši 1,45 mld. korun. Objem v případě schválených úvěrů v programu COVID III byl 9,49 miliardy korun s týdenním nárůstem 0,79 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků po týdenním nárůstu o 0,72 mld. korun činil 7,11 miliardy korun.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) – úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha – bylo již načerpáno 12,96 miliard korun.

programu COVID EGAP, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP, byl
objem přijatých žádostí 9,2 miliardy korun a šlo přitom o týdenní nárůst ve výši 2,43 mld. korun. Skutečný objem čerpání dosáhl 1,19 mld. korun.

Podle statistik ČNB k 4. září sice po delší době výrazněji stouply žádosti firem o zaručené úvěry v rámci programů COVID EGAP i COVID III, ale při týdenním přírůstku objemu ve výši 3,88 miliardy korun za oba programy je předčasné mluvit o nějakém bodu zvratu signalizujícím oživení poptávky. Zda tomu tak skutečně je, bude patrné až v průběhu několika příštích týdnů.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.