Komentář ČBA k statistice ČNB: úvěry v programech COVID

Statistiky ČNB nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných úvěrů v rámci programu COVID III. Ten je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky. K 28. srpnu banky přijaly žádosti v celkovém objemu 22,15 miliardy korun a šlo o týdenní nárůst ve výši 0,46 mld. korun. Objem v případě schválených byl 8,7 miliardy korun s týdenním nárůstem 0,81 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků po týdenním nárůstu 0,65 mld. korun činil 6,39 miliardy korun.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) – úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha – bylo načerpáno již 12,73 miliard korun. Objem schválených úvěrů v případě programu COVID II byl 12,92 miliardy korun a v případě programu COVID Praha činil 1,29 miliardy korun.

V programu COVID EGAP, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP, byl
objem přijatých žádostí 6,77 miliardy korun, šlo přitom o týdenní nárůst ve výši 0,01 mld. korun. Skutečný objem čerpání dosáhl 1,1 mld. korun.

Týdenní přírůstky objemu schvalovaných úvěrů COVID III představují nadále makroekonomicky nevýznamné částky – v poměru k vytvořené přidané hodnotě za stejné období jde o jednotky procent. Změnu může přivést ukončení splátkových moratorií, a to v případě firem, které je čerpaly z důvodů předběžné opatrnosti, ale jejich provozní výkonnost (a tedy i úvěruschopnost) je v podstatě dobrá. Uvidíme, kolik takových firem bude.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.