E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: úvěry v programech COVID

Statistiky ČNB o vývoji čerpání programů zaručených úvěrů nadále potvrzují pomalý nárůst počtu a objemu přijímaných i schvalovaných půjček v rámci programu COVID III, který je spravován komerčními bankami a určen pro malé a střední podniky. K 21. srpnu banky přijaly žádosti v celkovém objemu 21,69 miliardy korun, což představuje nárůst 0,58 mld. korun za poslední týden. Objem v případě schválených byl 7,89 miliardy korun s týdenním nárůstem 1,05 mld. korun, a skutečný objem načerpaných prostředků po týdenním nárůstu 0,75 mld. korun činil 5,74 miliardy korun.

V případě programů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), tedy úvěry v rámci programů COVID II a COVID Praha, bylo načerpáno již 12,47 miliard korun. Objem schválených úvěrů v případě programu COVID II byl 12,75 miliardy korun a v případě programu COVID Praha činil 1,27 miliardy korun.

programu COVID EGAP, kde jsou záruky za úvěry poskytovány státní exportní pojišťovnou EGAP, byl k 21. srpnu objem přijatých žádostí 6,76 miliardy korun, šlo přitom o týdenní nárůst ve výši 0,13 mld. korun. Skutečný objem čerpání přesáhl miliardu (1,03 mld. korun).

Čísla k jednotlivým programům je dobré vnímat v kontextu s celkovým objemem bankovních úvěrů, poskytnutých nefinančním podnikům. Ten podle bankovní statistiky ČNB ke konci července dosáhl 1,146 bilionu korun. V režimu splátkového moratoria přitom bylo přes 14 % z nich. Podniky mohou čerpat podporu likvidity formou částečné úhrady mzdových nákladů prostřednictvím programu Antivirus, který byl prodloužen, a z hlediska finančního se jedná o nenávratnou výpomoc, kterou firmy pochopitelně čerpají přednostně.

 Podle statistiky České národní banky bylo ke konci července v selhání pouze 3,1 % podnikových úvěrů, což představuje další v sérii měsíců na úrovni historických minim.

Neméně zajímavý je pokračující růst vkladů nefinančních podniků, meziměsíčně o vysokých 17,6 miliardy korun (včetně devizových účtů), živností o 3 miliardy korun a domácností za téměř 18 miliard korun.

Otázkou je, jaká bude poptávka po úvěrech z COVID III, a jaký podíl firem bude mít potíže se splácením, na podzim, až moratorium a Antivirus skončí.