Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Podle ČNB bylo 19. 6. 2020 podáno 363 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo 323,5 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo 10,9 %. Ve většině případů odmítnutí šlo o nedostatky v žádosti nebo o to, že žadatel byl už v prodlení se svými splátkami déle než 30 dní a proto mu byla žádost zamítnuta.

Jak se dalo očekávat, nárůst podaných žádosti zpomaluje. Za týden od poslední zprávy z ČNB z 12. 6. došlo bankám 9,5 tis. žádostí, z nichž 8,9 tis. bylo schváleno.

Ze schválených žádostí šlo v 65 % případů o spotřebitelské úvěry. Na 26 % žádostí se týkalo hypotečních úvěrů a v 5 % šlo o úvěry podnikům. Zbývající 4 % jsou nezařazené úvěry.

Průměrná výše odloženého spotřebitelského úvěru se pohybuje lehce nad 250 tis. Kč.  Odložené hypoteční úvěry dosahují v průměru 1,9 mil. Kč. Úvěry odložené pro podniky představují v průměru 11,3 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že o odklad splátek lze žádat do 31. 10. 2020, dá se očekávat, že přísun žádostí bude v dalších týdenních statistikách zpomalovat.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.