E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Podle statistik ČNB bylo ke 4. září 2020 podáno 399 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno jich bylo 358 tis. Odmítnuto tedy bylo zhruba 41 tis. žádostí, což je 10,4 % z celkového počtu podaných žádostí.

Přísun nových žádostí se začátkem září skoro zastavil. Do bank dorazilo už jenom několik stovek žádostí. Zastavení přísunu žádostí je zcela logické a očekávané, o odklad splátek lze totiž požádat jen do konce září s tím, že odklady končí 31. října 2020. V listopadu se všichni, kdo si splátky odložili, mají vrátit zpět ke svému splácení.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.