Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Podle ČNB bylo ke 28. 8. 2020 podáno necelých 399 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno bylo něco málo přes 357 tis. žádostí. Odmítnuto tedy bylo zhruba 42 tis. žádostí, což je 10,5 % z celkového počtu podaných žádostí.

Za polední srpnový týden došlo bankám 1,4 tis. žádostí o odklad. Počet nových žádostí už je velmi malý a během září by měl jejich „přísun“ klesnout na minimum.

Největší podíl na podaných žádostech mají stále spotřebitelské úvěry (65 %).

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.