Komentář ČBA k statistice ČNB: odklady splátek

Podle ČNB bylo k 21. 8. 2020 podáno 397 tis. žádostí o odklad splátek. Schváleno jich bylo 357 tis. Odmítnuto bylo tedy 40 tis. žádostí, což je 10 % z celkového počtu podaných žádostí.

Za třetí srpnový týden došlo bankám 1 tis. žádostí o odklad splátek. O odklady lze žádat do konce září s tím, že odložit splátky lze nejpozději do 31. října 2020. Protože žádat o odklad se už příliš nevyplatí, je otázka, zda bude pokořena „magická“ hranice 400 tis. žádostí.

Podle odhadů jednotlivých bank požádalo o odklad splátek od března letošního roku cca 12–13 % všech úvěrovaných klientů.

Největší podíl na podaných žádostech mají spotřební úvěry: 65 %. Na hypotéky připadá 26 % žádostí, 6 % připadá na odklady podniků a 3 % jsou nezařazené.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.