Komentář ČBA k statistice ČNB: nevýkonné úvěry za 10 let

„Odrazový“ můstek pro sledování úvěrů po splatnosti neboli podle terminologie České národní banky (ČNB) „nevýkonné“ úvěry budiž 31.10.2020. K tomuto datu totiž končí odklady splátek. V listopadu se mají všichni klienti vrátit ke svým splátkám. Bude proto zajímavé vedle dalších dat sledovat, jak se daří domácnostem a podnikům ve splácení. Pokud se jim dařit nebude, bude sledovaná kategorie úvěrů po splatnosti rychle narůstat. A naopak.

Listopad ještě nic neukáže, protože to je měsíc, kdy mají všechny subjekty začít splácet. První zajímavé porovnání tedy bude k 30.11.2020, které budeme mít k dispozici 31.12.2020. Zatím tedy nabízím dlouhodobý pohled do minulosti. Ten je zajímavý tím, jak byla tato kategorie úvěrů velmi odlišná od dnešní situace. Rozuměj dramaticky horší než dnes. Nejprve tedy ukážu čísla za posledních 10 let, které jsou v tuto chvíli k dispozici do 30. 9. 2020 (viz následují graf č. 1).

Je až neuvěřitelné, jakých hodnot dosahovaly úvěry po splatnosti před několika lety. Nejvyšší hodnota pro nefinanční podniky byla k 30.09.2010 a to 9,05 %. O 10 let později tj. k 30.09.2020 je to 3,25 %.

Ještě v r. 2015 byly spotřební nevýkonné úvěry domácností přes 12 %. Stav k 30.09.2020 je 4,1 %!!!

Hypoteční úvěry mají svojí „delikvenci“ tradičně nízkou. Na „rekordních“ hodnotách přes 3 % byly naposledy v r. 2014. K 30.09.2020 jsou na 0,82 %!!! Tato hodnota je jedna z nejnižších v Evropě.

Od krize v letech 2008/2009 žijeme po mnoho let v období konjuktury. Roste HDP, rychle rostou mzdy a platy, daří se všem odvětvím hospodářství. Jak už to bývá, nic neroste do nebe. O tom nás přesvědčil i letošní rok. Přesto zatím na nevýkonných úvěrech žádné zhoršení není vidět. Naopak. Jak je vidět z následujícího grafu (graf č. 2), v tomto roce se nevýkonné úvěry, možná paradoxně, dále snižují (s výjimkou nepatrného zhoršení u podniků v 

Dobré výsledky v nevýkonných úvěrech lze v tomto roce bezpochyby přičítat vládní pomoci a odkladům splátek.

Za měsíc tedy nastavíme „odrazový“ můstek k 31.10.2020 a za 2 měsíce tj. 31.12.2020 můžeme poprvé vyhodnotit za listopad letošního roku, co znamená pro podniky i domácnosti konec odkladů splátek a později i ukončení některých vládních COVID programů.

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.