Komentář ČBA k statistice ČNB: nevýkonné úvěry

S koncem října skončily také odklady splátek úvěrů v souvislosti s koronavirovou pandemií, které banky poskytly svým klientům podle Zákona o odkladech nebo dobrovolně ještě před tímto zákonem. Do 31.10.2020 zveřejňovala ČNB statistiky k těmto odkladům splátek, ale po tomto datu s tím skončila. Veřejnost, média, banky i nás v ČBA ale zajímá, jak se situace ve splácení úvěrů bude vyvíjet právě po ukončení zákonného moratoria.

Proto jsme se v ČBA rozhodli, že budeme podle statistik ČNB sledovat, jak se od listopadu vyvíjejí tzv. nevýkonné úvěry. V listopadu se všichni klienti, kteří odkladu využili, měli vrátit ke svému splácení. Pokud se jim to nedařilo, bude sledovaná kategorie ohrožených úvěrů rychle narůstat. A naopak. Odrazový můstek pro sledování nevýkonných úvěrů je tedy jejich stav k 31.10.2020. V tuto chvíli nabízíme dlouhodobý pohled do minulosti.

 

Nevýkonné úvěry jako podíl v % k sumě úvěrů k 31.10.2020 – červeně spotřební úvěry domácností, modře nefinanční podniky, žlutě hypoteční úvěry domácností

 

Je až neuvěřitelné, jakých hodnot dosahovaly nevýkonné úvěry před několika lety. Ještě v roce 2015 byly spotřební nevýkonné úvěry domácností přes 12 %. Stav ke konci října letošního roku je 4,17 %!!!

Nejvyšší hodnota nevýkonných úvěrů u nefinančních podniků byla k 30. 9. 2010 a převyšovala 9 % (9,05 %). Ještě před 5 lety se hodnoty blížily k 7 %. K 31.10.2020 je to 3,46 %. Nejnižší hodnota nevýkonných úvěrů v letošním roce byla u podniků ale v srpnu a činila 3,11 %. Zde už tedy došlo k nepatrnému zhoršení.

Hypoteční úvěry mají svojí delikvenci tradičně nízkou. Na nejvyšších hodnotách přes 3 % byly naposledy v roce 2014. K 31.10.2020 je to 0,80 %!!! Tato hodnota je jedna z nejnižších v Evropě.

Od krize v letech 2008/2009 žijeme v období konjuktury. Roste HDP, rychle rostou mzdy a platy, daří se všem odvětvím hospodářství. Jak už to bývá, nic ale neroste do nebe. O tom nás přesvědčil i letošní rok. Přesto zatím na nevýkonných úvěrech zhoršení není vidět. Naopak. Jak je vidět z následujícího grafu, v tomto roce se nevýkonné úvěry, možná paradoxně, dále snižují (s výjimkou zatím nevelkého zhoršení v září a říjnu u podniků).

 

Nevýkonné úvěry v mil. Kč – modře nefinanční podniky, červeně spotřební domácností, žlutě hypoteční úvěry domácností

Dobré výsledky v nevýkonných úvěrech lze v tomto roce bezpochyby přičítat vládní pomoci a odkladům splátek. První zajímavé porovnání po ukončení odkladu splátek bude k 30.11.2020, které budeme mít k dispozici 31.12.2020.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.