Komentář ČBA k rozhodnutí ČNB o ponechání úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky na dnešním zasedání rozhodla o tom, že ponechá základní úrokovou sazbu na 0,25 %.

Naposledy bankovní rada snížila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 % dne 7. května 2020. Snižování sazeb mělo podle vyjádření samotné ČNB zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Guvernér ČNB dále ještě uvedl: "S vysokou pravděpodobností budou tyto nízké sazby s námi dlouho, tedy než se hospodářství z této situace vzpamatuje“.

Dnešní rozhodnutí bankovní rady je logické a také nevyhnutelné. Logické, protože důvody snížení a snižování zůstávají. Nevyhnutelné, protože jít nahoru nedává smysl. A jít dolů, když jsme na „technické nule“, rovněž.

Zajímavá bude ovšem budoucnost. Při dnešní inflaci přes 3 % jsme vysoko nad inflačním cílem ČNB - 2 %. Na jedné straně je snahou ČNB napomoci ekonomice. Na straně druhé bude chtít bojovat s rostoucí inflací zvyšováním sazeb. Můj odhad je, že nejbližší prioritou bude pomoc ekonomice, tj. držet sazby nízko.

Kurz Kč je v tuto chvíli podle mého názoru pro ČNB druhořadou starostí.

Pro historické účely je ještě dobré poznamenat, že na 0,25 % byla základní úroková sazba ČNB naposledy od srpna do listopadu 2017.


Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.