Komentář ČBA k novele občanského soudního řádu a exekučního řádu

Skrumáž pozměňovacích návrhů k ST (sněmovní tisk) 545 je zatížena extrémní nepřehledností. Obáváme se, že řada návrhů k novele OSŘ a exekučního řádu vznikala bez (jakékoli) expertní oponentury, nejsou k nim zpracovány žádné analýzy dopadů a lze očekávat, že jejich přijetím by mohlo dojít k značně nezamýšleným negativním účinkům. Zejména návrh na zavedení takzvané teritoriality exekutorů má potenciál rozvrátit systém vymáhání pohledávek, aniž by jakkoli pomohl dlužníkům. Věříme však, že se parlament nedá v závěru volebního období zlákat k experimentům s vážnými riziky pro vymahatelnost práva a tím i stabilitu české ekonomiky.

 

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.