E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k návrhu na odložení účinnosti právní úpravy chráněného účtu

Česká bankovní asociace již delší dobu avizovala, že právní úprava chráněného účtu, která byla publikována jako zák. č. 38/2021 Sb., je pro banky zásadně problematická v tom, že nebudou s to zajistit její efektivní realizaci k 1. dubnu 2021, a to především proto, že jsou na jejich straně objektivní technologické bariéry, které jim v tom brání. K jejich odstranění, které je technicky možné, budou potřebovat podstatně delší dobu. To vše zejména za situace, kdy byl zákon publikován ve Sbírce zákonů až 3. února 2021. Právní úprava chráněného účtu vykazuje z našeho pohledu i řadu výkladových nejasností, o jejichž odstranění však jednáme s ministerstvem spravedlnosti a s ČNB. I kdyby se podařilo zcela uspokojivě vyřešit a vyjasnit všechny výkladové nejasnosti, pak zcela jistě nelze výkladem, a tedy ani jednáním překlenout technologické bariéry znemožňující spuštění chráněného účtu v předpokládaném termínu, tedy k 1. dubnu 2021. Proto se ČBA intenzivně zapojila do jednání na půdě Poslanecké sněmovny s cílem dosáhnout přiměřeného odkladu účinnosti, přičemž jsme byli vedeni úvahou, že není v zájmu nikoho, aby institut chráněného účtu, jehož implementaci banky obecně podporují, zbytečně ztroskotal.

ČBA velmi podporovala návrh na odložení účinnosti právní úpravy chráněného účtu na 1. července 2021, který byl dnes projednán a schválen na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve zrychleném jednání. Je pravda, že banky by uvítaly i delší odklad účinnosti zákona, a tříměsíční odklad pro ně bude technologickou výzvou, nicméně i tak věříme, že bankám poskytne čas potřebný k implementaci softwarových a technologických řešení a procesů tak, aby byly schopny poskytovat službu spočívající ve zřízení a vedení chráněného účtu svým klientům v souladu s požadavky zákona. Klíčové je nyní to, aby tento odklad účinnosti podpořil co nejdříve i Senát. Ten už v minulosti projevil pro obtíže bank s implementací právní úpravy chráněného účtu porozumění.

 

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.