Komentář ČBA k inflaci za březen 2018

Míra nezaměstnanosti, která je nadále nejnižší v EU, nenachází odezvu v inflačních indexech. To je shrnutí dnes zveřejněných údajů ČSÚ a Úřadu práce ČR v jedné větě.

V březnu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7 % a oproti předchozímu měsíci se snížily o 0,1 %. Míra inflace u nájemného vykazuje meziroční meziročně plus 2,4 %, souhrnně u cen zboží představuje meziroční nárůst 1,2 % a u služeb, jež typicky nebývají vystaveny mezinárodní konkurenci, činí vzestup     2,5 %.

V oborech, které produkují mezinárodně obchodovatelné zboží, představuje dovoz zatím vzhledem k nižší „dovážené“ inflaci účinnou bariéru. Ani ve službách, které mezinárodně obchodovány nejsou, nenaznačují data výrazné inflační tlaky. Podražily však restaurace, a samostatnou kategorii představují ceny bydlení. Bez zahrnutí „imputovaného“ nájemného (tedy přepočet zohledňující vývoj cen bytů), představuje úhrnný index spotřebitelských cen meziročně 1,6 %. 

Pokud jde o trh nemovitostí, který již delší dobu vykazuje známky přehřátí, dává Česká národní banka zjevně přednost specifickým nástrojům, včetně nepřímého verbálního nátlaku na banky, aby dodržovaly její doporučení, pokud jde o hypotéční úvěry. Naposledy jsme viděli klasický příklad této taktiky v případě komentáře Moody’s, který s použitím starých dat české komerční banky „kárá“ za jejich údajně příliš ležérní přístup při poskytování hypoték. ČNB sama zjevně nechce základní úrokové sazby zvyšovat tak, aby se nedostala do přílišného náskoku před Evropskou centrální bankou. Inflační cíl ČNB je 2 %.

Odkaz na zveřejněnou statistiku: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-brezen-2018

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.