Komentář ČBA k Hypoindexu za srpen 2019

Hypoindex za srpen klesl z 2,68 % na 2,61 %. Banky se předhánějí, kdo nabídne lepší sazbu. Na trhu je celá řada akcí a slev ve snaze získat nového klienta nebo si udržet stávajícího při refixaci úrokové sazby. Přesto se trh i nadále propadá. Po dvou silných letech 2017 a 2018, kdy hypoteční trh byl na svém vrcholu a objemy nově poskytnutých hypotečních úvěrů byly kolem 220 mld. Kč za rok, se dá letos očekávat výrazný propad na úroveň mezi 180 a 190 mld. Kč. Pro tento propad stále trvají dva hlavní důvody. Jedním jsou vysoké ceny nemovitostí. Druhým je regulace ČNB, která ztížila přístup k hypotékám.

Pohyb Hypoindexu směrem dolů je v protikladu k tomu, jak nyní o své základní úrokové sazbě uvažuje ČNB. Ta je v kleštích. Na jednu stranu s ohledem na externí hrozby a riziko zpomalující se ekonomiky by měla uvažovat o snížení svých sazeb, aby podpořila ekonomiku. Na druhou stranu inflace za srpen je 2,9 %, a to se ČNB rozhodně nelíbí. Pokud chce udržet svůj celoroční inflační cíl na 2 %, musí uvažovat ne o snížení, ale o zvýšení sazeb. Což by bylo v přímém protipohybu k Hypoindexu, který klesá už sedm měsíců v řadě.

Protože na trhu je přebytek likvidity, banky si zatím nemusejí úrokových sazeb ČNB tak moc všímat. Do bank si pro hypoteční úvěr přišlo letos skoro o 20 % zájemců méně než v loňském roce. To nutí a bude nutit banky k dalším akcím a k dalším slevám. Když se podíváme po Evropě, sazby hypotečních úvěrů jsou obvykle nižší než v ČR. V průměru se pohybují mezi 1 a 2 % p.a. To dává jistý prostor pro další snižování sazeb hypotečních úvěrů.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.