Komentář ČBA k Hypoindexu za leden 2020

Podle Hypoindexu vzrostla v lednu úroková sazba hypotečních úvěrů nepatrně z 2,34 na 2,36 % p.a. V tomto měsíci bylo poskytnuto 6,5 tis. hypoték v objemu 16,9 mld. Kč. To znamená, že průměrná hypotéka přesáhla 2,6 mil. Kč.

Výsledek se dá hodnotit dvojím způsobem. Ve srovnání s celým loňským rokem je to velmi hezký výkon, zejména s ohledem na to, že leden obecně z hlediska prodejů bývá vždy slabším měsícem. Jiný pohled říká, že prodeje z hlediska kusů jdou už tři měsíce za sebou dolů. Co si vybrat?

Za sebe říkám, že po výrazném propadu v loňském roce o 20 %, se trh hypotečních úvěrů bude letos stabilizovat. O tom svědčí už i výsledky za leden. Myslím si, že další měsíce tento trend potvrdí.

Neustálý, poměrně výrazný růst průměrné výše hypotéky, kopíruje rostoucí ceny nemovitostí. Odhady říkají, že ty vzrostly v loňském roce o 6 %. Průměrná hypotéka v lednu 2020 se přitom zvýšila oproti loňskému roku o 10 %. Hypoteční trh a ceny nemovitostí jsou spojitá nádoba. Myslím si, že obojí i v letošním roce nadále poroste, ale mírnějším tempem.

Nepatrné zvýšení úrokových sazeb v lednu vnímám jako předzvěst dalšího růstu. V lednu řada bank zdražovala. ČNB šla se svou základní úrokovou sazbou rovněž nahoru ze 2 na 2,25 % p.a. Celkově jsou ovšem úrokové sazby stále nízké, a tudíž pro dlužníky výhodné.

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.