Komentář ČBA k Hypoindexu za červenec 2019

Hypoindex hlásí za červenec 2019 pokles průměrných úrokových sazeb u hypotečních úvěrů z 2,76 % p.a. na 2,68 % p.a. Objem sjednaných hypotečních úvěrů dosáhl v červenci 15,4 mld. Kč a jejich počet byl 6 615 kusů. To znamená, že průměrná výše hypotéky zůstává vysoká a přesahuje 2,3 mil. Kč. Bezpochyby je to dáno vysokými cenami nemovitostí. 

Výsledky letošního července jsou zajímavé i tím, že jsou srovnatelné s nejlepšími lety boomu hypotečního trhu v letech 2016 až 2018. Ovšem dohnat „ztráty“ velmi slabých měsíců na začátku letošního roku, kdy se v lednu a únoru prodalo necelých 11 mld. Kč hypotečních úvěrů, už se nepodaří a letošní rok bude celkově podstatně slabší než minulé roky. Slabé měsíce na začátku roku byly způsobeny vysokými prodeji ještě v loňském roce. Trh se „předzásobil“ ještě před tím, než ČNB znesnadnila přístup k hypotékám v listopadu 2018. 

Očekávaný celoroční pokles bude citelný. Už teď je trh o více než 20 mld. Kč nižší než ten loňský. Při celkovém objemu trhu okolo 200 mld. v r. 2018 tak můžeme mluvit o více než 10% poklesu. To je pro banky citelná ztráta obchodu. Je ovšem korektní říct, že i tak zůstává trh na vysokých objemech a nelze mluvit o jakémsi zamrznutí trhu.

Pokles úrokové sazby je pro spotřebitele příznivou zprávou. Pro ty, kteří si budou úvěr brát, i pro ty, které čeká refixace úrokové sazby. Banky bojují o klienty a snižují úrokové sazby na úkor svých marží. Konkurence tedy funguje, to je dobrá zpráva!

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.