Komentář ČBA k Hypoindexu za červenec 2019

Hypoindex hlásí za červenec 2019 pokles průměrných úrokových sazeb u hypotečních úvěrů z 2,76 % p.a. na 2,68 % p.a. Objem sjednaných hypotečních úvěrů dosáhl v červenci 15,4 mld. Kč a jejich počet byl 6 615 kusů. To znamená, že průměrná výše hypotéky zůstává vysoká a přesahuje 2,3 mil. Kč. Bezpochyby je to dáno vysokými cenami nemovitostí. 

Výsledky letošního července jsou zajímavé i tím, že jsou srovnatelné s nejlepšími lety boomu hypotečního trhu v letech 2016 až 2018. Ovšem dohnat „ztráty“ velmi slabých měsíců na začátku letošního roku, kdy se v lednu a únoru prodalo necelých 11 mld. Kč hypotečních úvěrů, už se nepodaří a letošní rok bude celkově podstatně slabší než minulé roky. Slabé měsíce na začátku roku byly způsobeny vysokými prodeji ještě v loňském roce. Trh se „předzásobil“ ještě před tím, než ČNB znesnadnila přístup k hypotékám v listopadu 2018. 

Očekávaný celoroční pokles bude citelný. Už teď je trh o více než 20 mld. Kč nižší než ten loňský. Při celkovém objemu trhu okolo 200 mld. v r. 2018 tak můžeme mluvit o více než 10% poklesu. To je pro banky citelná ztráta obchodu. Je ovšem korektní říct, že i tak zůstává trh na vysokých objemech a nelze mluvit o jakémsi zamrznutí trhu.

Pokles úrokové sazby je pro spotřebitele příznivou zprávou. Pro ty, kteří si budou úvěr brát, i pro ty, které čeká refixace úrokové sazby. Banky bojují o klienty a snižují úrokové sazby na úkor svých marží. Konkurence tedy funguje, to je dobrá zpráva!

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je hlavním poradcem České bankovní asociace. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.