Komentář ČBA k chráněnému účtu

Senát právě rozhodl o tom, že Poslanecké sněmovně vrátí návrh právní úpravy chráněného účtu. Současně podpořil pozměňovací návrh senátorky Hubáčkové, který je pro efektivní fungování chráněného účtu naprosto klíčový, protože upravuje původní sněmovní verzi tak, aby se chráněný účet v praxi vůbec mohl uplatnit a aby podle něj banky byly schopné postupovat. Česká bankovní asociace tento pozměňovací návrh podporovala a já bych si velmi přál, aby jej při opětovném hlasování podpořili i poslanci a poslankyně a umožnili tak uvedení chráněného účtu v život.

 

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.