Komentář ČBA k bankovní statistice za září 2020

Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci září 2020 dosáhl 6,070 bilionu korun, což představuje pokles o 120 mld. oproti srpnových 6,190 bilionu korun. Také vklady rezidentů poklesly, a to na 5,355 bilionu korun ze srpnových 5,524 bilionu korun.

Domácnosti dluží celkem 1,828 bilionu korun, s měsíčním nárůstem o 11 miliard korun. Stále jasně dominují – s podílem 77 % – úvěry na bydlení stouply na 1,403 bilionu korun (podle ČNB meziměsíční nárůst o 0,7 %), zatímco spotřebitelské úvěry meziměsíčně stouply na 265 miliard korun z 264 miliard Kč (přírůstek
0,2 %). V případě domácností podíl úvěrů v selhání i v září setrval na 1,6 %, na této úrovni se drží od června

V případě úvěrů v Česku působícím (nefinančním) podnikům zaregistrovala ČNB nárůst o 11 miliard korun na 1,162 bilionu korun, přičemž podíl dlouhodobých úvěrů, používaných pro financování podnikových investic, klesl o bod na 56 %. Procento úvěrů v selhání se stále drží blízko historických minim i přesto, že mírně vzrostlo na 3,2 % (srpen 3,1 %).

Vypovídací schopnost tohoto důležitého ukazatele (úvěry v selhání) poznamenají poskytnuté odklady splátek podniků i domácnostem, ať již na základě dobrovolné dohody bank s klienty, anebo přímo ze zákona. Jeho účinnost vyprší ke konci října 2020.

Oproti vývoji úvěrů je vhodné porovnávat vývoj v kladů v bankovním systému, kde září přineslo další vzestup korunových úložek i depozit v cizí měně. To platí jak ve vztahu k nefinančním podnikům (o 17,8 miliardy na 1188,6 miliardy Kč), tak i domácnostem (o 20,7 miliardy na 2733,3 miliardy Kč), a živnostníkům (o necelé 2,5 miliardy na 161 miliard korun). Nadále se tak projevuje snaha o hromadění pohotových finančních rezerv, vyvolaná přetrvávající nejistotou ohledně ekonomického vývoje.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.