E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k bankovní statistice za prosinec 2020

Objem bankovních úvěrů rezidentům podle údajů České národní banky (ČNB) ke konci prosince 2020 klesl na 5,612 bilionu korun z listopadových 6,232 bilionu korun. Klesl také objem vkladů rezidentů, a to na 4,946 bilionu korun z 5,477 bilionu korun v listopadu.

Domácnosti dluží celkem 1,862 bilionu korun, s meziměsíčním nárůstem 11 miliard korun. Stále jasně dominují – s podílem 77 % – úvěry na bydlení, které stouply na 1,436 bilionu korun (podle ČNB meziměsíční nárůst o 0,8 %). Spotřebitelské úvěry se ve srovnání s listopadem nezměnily, a i v prosinci zůstaly na 264 mld. Kč.

V případě domácností podíl nevýkonných úvěrů v prosinci stoupl o 0,1 procentního bodu na 1,8 %.

V případě úvěrů v Česku působícím (nefinančním) podnikům zaregistrovala ČNB pokles o 29 miliard korun na 1,123 bilionu korun, přičemž podíl dlouhodobých úvěrů představoval 57 %.

Procento nevýkonných úvěrů se i v případě podnikové sféry stále pohybuje na nízké úrovni i přesto, že v prosinci tento podíl vzrostl o 0,4 procentního bodu na 4,2 %.

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA:

Podíl nevýkonných úvěrů se i v předchozích recesích projevoval postupně, před deseti lety byl tento podíl u podniků na max. úrovni 9 % a u domácností dosáhl v květnu 2013 hranice 5,3 %. Ekonomický vývoj v loňském roce byl ovlivněn Covidem-19 a v nadcházejícím období se to projeví pokračujícím vzestupem nevýkonných úvěrů. Banky jsou však na tento vývoj připraveny velmi silným kapitálovým polštářem a tvorbou rezerv.

Oproti vývoji úvěrů je vhodné porovnávat i vývoj vkladů v bankovním systému, kde prosinec přinesl další vzestup korunových úložek i depozit v cizí měně v sektoru domácností (o 48,5 miliardy korun) a živností (o více než půl miliardy korun na 166,3 miliardy). Na druhou stranu objem úložek nefinančních podniků poklesl meziměsíčně o 9,1 miliardy korun z rekordní hladiny 1,227 bilionu korun. Meziročně jsou vklady nefinančních podniků vyšší o 123 miliard korun.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.