Komentář ČBA k bankovní statistice za prosinec 2018

Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci prosince 2018 dosáhl 5,371 biliónu korun a proti předchozímu měsíci tak poklesl. Úvěry v Česku působícím firmám mimo finanční sektor oproti listopadu 2018 poklesly na 1,080 bilionu oproti 1,104 bilionu korun, v meziročním srovnání však mírně vzrostly o 5,6 %, tedy necelých 60 miliard korun. Úvěry podnikům tak stouply loni v Česku jen nevýznamně rychleji, než nominální HDP, při podílu dlouhodobých úvěrů, používaných pro financování podnikových investic, dosahujícím 56 %. Objem úvěrů českým domácnostem nadále rostl, meziročně o 7,5 %. Vyplývá to ze statistik, které dnes zveřejnila Česká národní banka.

Domácnosti dluží celkem 1,642 bilionu korun, s meziměsíčním růstem o pět miliard korun. Dominantní složkou jsou přitom s 76 % úvěry na bydlení, jež dosáhly 1,246 miliardy Kč. Jejich objem se tak meziměsíčně navýšil o 0,5 %, v absolutním vyjádření plus šest miliard korun. Prosinec 2018 byl zároveň třetím měsícem, v němž by měly banky při posuzování žadatelů o hypotéku respektovat doporučení ČNB. Ta se týkají poměru celkového dluhu (DTI) či nákladů na dlužní službu (DSTI) k čistým příjmům žadatele, a jejich očekávaným důsledkem mělo být zbrzdění celkové dynamiky hypotéčního úvěrování.

Ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník zároveň upozornil na skutečnost, že: „Objem spotřebitelských půjček domácností přes předvánoční sezonu stoupl jen o 0,2 % na 245 miliard Kč, většina populace se tedy drží konzervativních zásad, a k financování spotřeby na dluh přistupuje velice zdrženlivě.

Podle Zámečníka je v této fázi ekonomického cyklu, kdy končí konjunktura, bedlivě sledovaným indikátorem podíl podnikových úvěrů v selhání. „Rychle rostoucí mzdy vytvářejí vysoký tlak na hospodaření málo rentabilních firem, mnohé z nich to neustojí. Zároveň jsou signály o výrazném snížení hospodářské dynamiky u hlavního obchodního partnera Německa. Zatím však podíl firemních úvěrů v selhání druhým měsícem zůstává na úrovni 3,6 %, stále je to podstatně méně než například 9 % koncem roku 2010,“ zdůraznil Zámečník.

Hypotéky na bydlení
Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.