Komentář ČBA k bankovní statistice za květen 2019

Celková bilanční suma bankovního sektoru přesáhla hranici 8 bilionů korun, a oproti dubnu se zvýšila o 42 miliard Kč na 8008 miliard Kč. Z toho objem úvěrů rezidentům stoupl meziměsíčně o třináct miliard korun a dosáhl 5945 miliard korun, zatímco vklady vzrostly o 53 miliard na 4838 miliard korun.

Domácnosti dluží celkem 1,681 bilionu korun, více než tříčtvrtinový podíl na tom mají úvěry na bydlení, které dosáhly 1,274 bilionu Kč, a jejich objem se meziměsíčně zvýšil o 0,6 %. Spotřebitelské úvěry vzrostly o tři miliardy na 250 miliard, což představuje oproti dubnu nárůst o 0,9 %.

Objem firemních úvěrů vzrostl na 1105 miliard korun oproti 1101 miliardě v dubnu, z toho 602 miliard (55 %) představují dlouhodobé úvěry, používané k financování investic. Vyplývá to z informací České národní banky.

Ve srovnání s nominálním růstem mezd je úvěrová dynamika domácností výrazně nižší, přičemž nadále se zlepšuje celková kondice úvěrového portfolia, když v selhání je pouhých 1,9 % úvěrů poskytnutých domácnostem, což je vynikající číslo," uvedl ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Přes pomalejší ekonomický růst se zatím nezvyšuje ani podíl úvěrů v selhání v podnikové sféře, již zhruba rok osciluje jejich podíl kolem 3,5 %, a je pořád nesrovnatelně nižší než například 9 % koncem roku 2010. „Zlom směrem k vzestupu podílu firemních úvěrů v selhání by byl znakem blížící se recese,“ zdůraznil Zámečník.

Hypotéky na bydlení
Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.