Komentář ČBA k bankovní statistice za duben 2020

Propad ještě není na statistice vidět

ČNB dnes vydala dubnovou bankovní statistiku, v níž by se měly projevit dopady koronaviru, který ovlivnil chování jak domácností, tak nefinančních podniků, ale i bank. Hlavní otázkou je, zda banky neomezily poskytování úvěrů tzv. credit crunch, který mívá na ekonomiku velmi negativní vliv a prohlubuje recesi?

Statistika alespoň prozatím ukazuje, že objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci dubna 2020 dosáhl 6,176 bilionu korun a proti předchozímu měsíci tak vzrostl o 14 miliard korun. V březnu činil meziměsíční přírůstek dvacet sedm miliard korun.

Domácnosti dluží celkem 1,773 bilionu korun, s nepatrným měsíčním nárůstem o 5 miliard korun. Stále jasně dominují – s podílem téměř 76 % – úvěry na bydlení, jež dosáhly 1,356 bilionu korun. Jejich celkový objem se tak meziměsíčně zvýšil o 0,5 %.

Ani hypotéza o tom, že v časech nejistoty se domácnosti, které si to mohou dovolit, snaží snížit svoje dluhy, není do bankovní statistiky propsána nijak výrazně: spotřebitelské úvěry klesly jen o 0,8 % na 261 miliard korun. V případě domácností podíl úvěrů v selhání i v dubnu zůstal na nízkých 1,7 %, ale vypovídací schopnost tohoto důležitého ukazatele poznamenávají poskytnuté odklady splátek, ať již na základě dobrovolné dohody bank s klienty, anebo na základě nedávno přijatého zákona.

Totéž lze říct i v případě úvěrů v Česku působícím nefinančním podnikům, které oproti březnu stouply o 7 miliard na 1,171 bilionu korun, přičemž procento úvěrů v selhání stouplo jen o desetinu procenta na stále velmi nízkou hranici 3,2 %. Podíl dlouhodobých úvěrů, používaných pro financování podnikových investic, je 57 %. Velké programy provozních úvěrů, garantovaných ČMZRB a EGAP, známé pod označením Covid III a Covid+, se na financování podnikové sféry budou výrazněji podílet nejdříve v červnu.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.