Komentář ČBA k bankovní statistice za červen 2020

ČNB dnes vydala červnovou bankovní statistiku, podle níž obyvatelstvo zvedá své úložky v bankách

Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci června 2020 dosáhl 5,922 bilionu korun, což představuje poměrně významný pokles oproti květnovým 6,186 bilionu korun. V květnu přitom činil meziměsíční přírůstek deset a v dubnu čtrnáct miliard korun. Také vklady rezidentů klesly na 5,225 bilionu korun z květnových 5,469 bilionu korun, přitom v předchozích měsících zaznamenávaly poměrně vysoký růst (v květnu 53 miliard korun).

Domácnosti dluží celkem 1,794 bilionu korun, s měsíčním nárůstem o 13 miliard korun. Stále jasně dominují – s podílem téměř 77 % – úvěry na bydlení, jež stouply o 0,7 % z 1,364 bilionu korun na 1,374 bilionu korun, zatímco spotřebitelské úvěry meziměsíčně stouply o půl procenta na 262 miliard korun.

V případě domácností podíl úvěrů v selhání v červnu poklesl na 1,6 % (před tím se držel čtvrt roku na 1,7 %), ale vypovídací schopnost tohoto důležitého ukazatele poznamenávají poskytnuté odklady splátek, ať již na základě dobrovolné dohody bank s klienty, anebo přímo ze zákona.

Obyvatelstvo zvedá svoje finanční rezervy v bankách, vklady v korunách i v cizí měně v přepočtu meziměsíčně stouply z 2,662 bilionu korun na 2,680 bilionu korun. Překvapivý je pokračující nárůst vkladů i živnostníků o zhruba 3 miliardy na 154,8 miliardy korun.

V případě úvěrů v Česku působícím (nefinančním) podnikům zaregistrovala ČNB mírný pokles o 9 miliard korun na 1,156 bilionu korun, přičemž procento úvěrů v selhání se drží blízko historických minim již třetí měsíc po sobě na hladině 3,2 %. Také v tomto případě bude záležet na tom, jak se projeví podzimní ukončení moratoria. Podíl dlouhodobých úvěrů, používaných pro financování podnikových investic, je stále 57 %, byť po vypuknutí pandemie došlo ve firemní sféře k silnému poklesu investiční aktivity.

Podniky nadále velmi opatrně přistupují k čerpání úvěrů, a na rozdíl od předchozích měsíců je však patrný pokles vkladů v bankách, které meziměsíčně klesly z 1,149 bilionu korun na 1,133 bilionu korun (včetně cizí měny). Úročené programy provozních úvěrů, garantovaných ČMZRB a EGAP, známých pod označením COVID III a COVID+, rostou pomaleji, než se čekalo. Vzhledem k tomu, že poslední konjunkturální průzkumy naznačují podstatně optimističtější očekávání podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu v Česku, ale i v Německu, který je hlavním obchodním partnerem, předpokládáme vyšší zájem o čerpání provozních úvěrů v podzimních měsících.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.