Komentář ČBA k bankovní statistice za březen 2021

Objem bankovních úvěrů rezidentům podle údajů České národní banky (ČNB) ke konci března 2021 klesl na 6,250 bilionu korun z únorových 6,261 bilionu korun. Objem vkladů rezidentů vzrostl na 5,711 bilionu korun.

Domácnosti dluží celkem 1,890 bilionu korun, s meziměsíčním nárůstem o 14 miliardy korun. Stále jasně dominují – s podílem 77 % – úvěry na bydlení, které stouply na 1,464 bilionu korun (podle ČNB meziměsíční nárůst o 0,9 %). Spotřebitelské úvěry se zvýšily na hodnotu 263 mld. korun. V případě domácností se podíl nevýkonných úvěrů v březnu 2021 zvýšil o desetinu procentního bodu na 1,9 %.

V případě úvěrů v Česku působícím (nefinančním) podnikům zaregistrovala ČNB růst o 3 mld. korun na 1,136 bilionu korun, přičemž podíl dlouhodobých úvěrů představoval 57 %. Podíl nevýkonných úvěrů v březnu 2021 dosáhl hodnoty 4,4 % (meziměsíčně stoupnul o 0,2 procentního bodu).

 

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik ČBA:

Vývoj na úvěrovém trhu je ve znamení pokračující robustní poptávky po úvěrech na bydlení. Jejich objem oproti předchozímu měsíci stoupnul na 1,464 bilionu korun. Je velmi pravděpodobné, že již za několik měsíců pokoří hranici jeden a půl bilionu korun. S podílem 77 % na celkových půjčkách představují úvěry na bydlení nadále zcela dominantní a rostoucí část retailového trhu, neboť spotřebitelské úvěry rostou podstatně pomaleji, meziměsíčně jen o 0,3 %. Bankovní úvěrové portfolio vůči domácnostem je i nadále velmi zdravé, a i za březen se podařilo udržet podíl nevýkonných úvěrů pod 2 %. Pro srovnání s dobou před pěti lety jde ani ne o poloviční podíl.

Firemní úvěrování zaznamenalo meziměsíční nárůst o tři miliardy korun na 1 136 miliard korun. Rovněž podíl nevýkonných úvěrů oproti loňským rekordně nízkým hladinám těsně nad třemi procenty začal výrazněji stoupat a ke konci března dosáhl 4,4 %. Lze očekávat, že vzhledem k uzávěrám postihující zejména sektor služeb bude tento podíl růst, i když ekonomika jako celek přejde do fáze oživení.

I tak lze však konstatovat, že bankovní sektor přestál rok, který uplynul od vypuknutí pandemie v lepší formě, než se na začátku očekávalo. Jeho kapitálová síla je nedotčena a je schopen financovat bez jakýchkoli problémů pozitivní obrat v českém hospodářství, kde MF ČR očekává vzestup HDP o 3,1 % a mnozí analytikové považují tento odhad za konzervativní.

Celková bilanční suma bankovního sektoru v Česku je o zhruba tři biliony korun vyšší než český HDP, a překračuje hranici osmi a tři čtvrtě bilionu korun (8,757 bilionu ke konci března 2021). Na straně aktiv jasně dominují úvěry rezidentům.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.