E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k bankovní statistice ČNB za květen 2021

Objem bankovních úvěrů rezidentům podle údajů České národní banky (ČNB) ke konci května 2021 poklesl na 6,459 bilionu korun z dubnových 6,515 bilionu korun. Objem vkladů rezidentů klesl na 5,944 bilionu korun z dubnových 6,040 bilionu korun.

Domácnosti dluží celkem 1,920 bilionu korun, s meziměsíčním nárůstem o 17 mld. korun. Stále jasně dominují – s podílem 78 % – úvěry na bydlení, které stouply na 1,490 bilionu korun (podle ČNB meziměsíční nárůst o 0,9 %). Spotřebitelské úvěry se zvýšily na 267 mld. korun. V případě domácností zůstal podíl nevýkonných úvěrů na hladině 1,9 %.

V případě úvěrů v Česku působícím (nefinančním) podnikům zaregistrovala ČNB růst o 1 mld. korun na 1,143 bilionu korun, přičemž podíl dlouhodobých úvěrů představoval 57 %. Podíl nevýkonných úvěrů zůstal na 4,3 %.

 

Miroslav Zámečník, hlavní poradce ČBA:

Domácnosti mají větší zájem nejen o půjčky na bydlení, ale i na spotřebu

Ekonomové s otevřením ekonomiky v květnu hledají známky toho, jak se bude vyvíjet poptávka po úvěrech poté, co se život domácností a fungování podniků začne vracet do obvyklých kolejí.

Začnou domácnosti více utrácet, a to i za dlouho odpírané služby či odkládané nákupy spotřebního zboží? Bankovní statistika ČNB za květen tohoto roku ukazuje, že objem úvěrů poskytnutých domácnostem dosáhl v květnu 2021 výše 1 920 mld. Kč a meziměsíčně vzrostl o 17 mld. Kč. Z toho jasně dominují se 78 % úvěry na bydlení (1 490 mld. Kč v květnu 2021, meziměsíční nárůst o 0,9 %), ale ty rostly i v dobách covidových, taženy snahou využít nízkých úrokových sazeb před jejich očekávaným zvýšením, a zajistit se proti inflaci „tradiční pojistkou“ v podobě vlastního bydlení.

Jako indikátor důvěry tak lépe poslouží vývoj spotřebitelských úvěrů, které dlouho v podstatě vázly, ale v květnu meziměsíčně povyrostly o 0,9 % a dosáhly hodnoty 267 mld. Kč.

Domácnosti zároveň svoje závazky velmi dobře splácejí, podíl nevýkonných úvěrů se drží na hladině 1,9 %, a v případě hypoték je ještě podstatně nižší.

Jasným potvrzením konjunktury by byly také rostoucí firemní úvěry na provozní účely a investice, ale v tomto případě objem poskytnutých půjček vzrostl jen nepatrně, na celkových 1,143 bilionu korun, přičemž i nadále s 57 % převládají dlouhodobé úvěry, používané na financování investic. Jako jednoznačně pozitivní jev můžeme interpretovat stagnaci u nevýkonných úvěrů na 4,3 %, které jsou na sotva poloviční výši oproti minulé krizi v roce 2010, kdy jejich výše dosáhla 9 %.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.