Komentář ČBA k bankovní identitě a vzniku nové aliance

„Bankovní identita“ je doposud největším digitalizačním projektem českého bankovního sektoru zastřešeným Českou bankovní asociací (ČBA), která ho (pod pracovním názvem projekt SONIA či BankID) iniciovala a také úspěšně vedla jednání zakončená přijetím potřebných legislativních změn. Podle informací ČBA se možnost využití této nové (plošné) identifikační metody – bankovní identity – chystá svým klientům do budoucna nabídnout většina českých bank (viz tabulka „Přehled bank a jejich řešení“ zde). Některé z nich již v tuto chvíli akreditují svá technická řešení u ministerstva vnitra. Pokud budou v procesu akreditace úspěšné, budou se klienti těchto bank již na počátku příštího roku moci prostřednictvím bankovní identity přihlásit do portálů s e‑službami státu (eGovernmentu), například Portálu občana či připravovaného portálu Moje daně. 

Banky dále pracují na tom, aby jejich klienti mohli posléze metodu bankovní identity použít i pro svou identifikaci a čerpání služeb na online portálech soukromých společností, tzv. soukromých poskytovatelů elektronických služeb, jako jsou například provozovatelé e‑shopů, telefonní operátoři, společnosti nabízející prodej energií (voda, plyn, elektřina) a řada dalších subjektů, které mají na svých webových stránkách klientské zóny vyžadující před vstupem či použitím služby identifikaci klienta na dálku.

Svým klientům nabídne službu bankovní identity každá banka individuálně, nicméně za účelem jednání se soukromými poskytovateli elektronických služeb banky využívají své zákonné možnosti se sdružit (viz zde). Prvním z těchto sdružení byla společnost Bankovní identita, a.s. spojující pod názvem BankID za výše uvedeným účelem Českou spořitelnu, ČSOB a Komerční banku. Včera oznámily založení společné platformy – Aliance pro bankovní identitu – Air Bank, Fio banka a MONETA. Účel těchto sdružení je stejný, a to maximálně usnadnit používání (metody) bankovní identity, a tím přispět k rozvoji digitalizace Česka.

Více o metodě bankovní identita a jejím fungování se dozvíte na webu realizovaném ČBA: www.bankovni-identita.cz


Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze.