Kolaterál

(Collateral)

1. Aktivum sloužící jako garance splacení krátkodobého úvěru poskytovaného centrální bankou k doplnění likvidity, včetně aktiv, která centrální banky obdrží od úvěrových institucí jako součást repo operací. (Evropský termín.) 2. Označení aktiva, kterým dlužník zajišťuje věřiteli poskytnutý úvěr. Pokud dojde k selhání dlužníka při splácení úvěru, je věřitel oprávněn prodat toto aktivum a uspokojit tak svou pohledávku.

Další pojmy