Kodexy a standardy

Jsme autory řady kodexů a standardů, které se přímo promítají do praxe českého bankovního sektoru. Zatímco standardy slouží pouze k úpravě vnitřních procesů a komunikaci mezi bankami, kodexy zaručují pravidla i ve vztahu k veřejnosti.

Syndikované úvěry

Standard ČBA jehož výstupem je modelová vzorová smluvní dokumentace

Číst více
Elektronická fakturace

Elektronická fakturace je moderní způsob předávání daňových dokladů

Číst více
Elektronický exekuční příkaz

Označení souboru dokumentů vytvořených v návaznosti na změnu exekučního řádu

Číst více
Formát pro sdílení platebních údajů v CZK – QR kódy

Stanovuje pravidla pro používání formátu pro sdílení platebních informací

Číst více
GDPR

Rámcový výklad některých ustanovení nařízení EU o ochraně fyzických osob

Číst více
Standard oceňování nemovitých věcí

Stanovuje postupy, které souvisí s procesem a vlastním oceňováním nemovitých věcí

Číst více
Výměna bankovních dat s oprávněnými orgány

Dokument stanovuje pravidla výměny a definic datových struktur a formátů (XML)

Číst více
Formáty XML pro vzájemnou komunikaci bank s klienty

Jedná se o dokumenty popisují strukturu transakcí v XML formátu v České republice

Číst více
SEPA standard

Cílem projektu SEPA je stanovit jednotný postup a formáty pro platby denominované v eurech

Číst více