Kodexy a standardy

Jsme autory řady kodexů a standardů, které se přímo promítají do praxe českého bankovního sektoru. Zatímco standardy slouží pouze k úpravě vnitřních procesů a komunikaci mezi bankami, kodexy zaručují pravidla i ve vztahu k veřejnosti.

Český standard pro Open banking

Cílem standardu je stanovit pravidla komunikace především pak pro služby platebního příkazu

Číst více
Standard mobility klientů

Standard obsahuje informace pro postup při změně platebního účtu a další ustanovení 

Číst více
Etický kodex ČBA

Etický kodex bank stanovuje pravidla chování pracovníků bank

Číst více
Etický kodex finančního trhu

Vymezuje zásady bankám podílejících se na stanovování sazby PRIBOR

Číst více
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Ustanovení smlouvy slouží k úpravě podmínek finančních transakcí 

Číst více