Kodexy a standardy

Jsme autory řady kodexů a standardů, které se přímo promítají do praxe českého bankovního sektoru. Zatímco standardy slouží pouze k úpravě vnitřních procesů a komunikaci mezi bankami, kodexy zaručují pravidla i ve vztahu k veřejnosti.

Český standard pro Open banking

Cílem standardu je stanovit pravidla komunikace především pak pro služby platebního příkazu

Číst více
Standard mobility klientů

Standard obsahuje informace pro postup při změně platebního účtu a další ustanovení 

Číst více
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Ustanovení smlouvy slouží k úpravě podmínek finančních transakcí 

Číst více
Syndikované úvěry

Standard ČBA jehož výstupem je modelová vzorová smluvní dokumentace

Číst více
Elektronická fakturace

Elektronická fakturace je moderní způsob předávání daňových dokladů

Číst více
Elektronický exekuční příkaz

Označení souboru dokumentů vytvořených v návaznosti na změnu exekučního řádu

Číst více
Formát pro sdílení platebních údajů v CZK – QR kódy

Stanovuje pravidla pro používání formátu pro sdílení platebních informací

Číst více
GDPR

Rámcový výklad některých ustanovení nařízení EU o ochraně fyzických osob

Číst více
Standard oceňování nemovitých věcí

Stanovuje postupy, které souvisí s procesem a vlastním oceňováním nemovitých věcí

Číst více