Kód země

(Country Code)

Identifikuje zemi, v které byl emitován určitý cenný papír.

Další pojmy