Kód ověření karty

(Card validation code)

Také kontrolní kód - Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uložen na magnetickém proužku (CV1) a vytištěn na podpisovém proužku karty (CV2). Pojem anglicky: CV, CVC, CVS, CVV

Další pojmy