Kód důvodu chargebacku

(Chargeback reason code)

Kód udávající specifický důvod pro zpětnou platbu (chargeback).

Další pojmy