Klimatické zátěžové testy

  • Klimatické zátěžové testy
  • 30.1.2023 od 13:00 do 17:00
  • Návštěvnické centrum ČNB

Česká bankovní asociace ve spolupráci se sekcí finanční stability České národní banky připravily specializovaný seminář na téma Klimatické zátěžové testy.

Můžete se těšit, že se dozvíte vše o záměrech ČNB v oblasti klimatického zátěžového testování a o výsledcích, zkušenostech a plánech ECB v této oblasti.

Budete mít příležitost setkat se osobně a diskutovat s Christofferem Kokem z ECB a zástupci Sekce finanční stability ČNB.

Seminář proběhne v pondělí 30. ledna 2023 od 13 hod. v prostorech Návštěvnického centra ČNB s možností následné prohlídky expozice.

Forma: prezenční – prezentace v češtině a angličtině (bez tlumočení)

 

Přednášející:

1) Christoffer Kok, Head of Division, Stress Test Experts, ECB
2) Tomáš Kadrmas, sekce finanční stability
3) Martin Motl, ČNB, sekce měnová)
4) Petr Procházka, Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu ČBA)

 

Časový harmonogram:

12.30–13.00 – Příchod a prezence účastníků, občerstvení

13:00–13.15 – Úvodní slovo (Karina Kubelková, členka bankovní rady ČNB, Monika Zahálková, výkonná ředitelka ČBA)

13.15–14.00 – Výsledky, zkušenosti a plány ECB v oblasti klimatického zátěžového testování (Christoffer Kok, Head of Division, Stress Test Experts, ECB)

14.00–14.15 – Přestávka, občerstvení

14.15–14.45

Klimatická problematika (Tomáš Kadrmas, sekce finanční stability)
Východiska a role ČNB
Systémová rizika a jejich identifikace
Aktivity ČNB

Výsledky zátěžového testu ČNB s klimatickými šoky – podzim 2022
(Tomáš Kadrmas, ČNB, sekce finanční stability)

14.45–15.00 – Dlouhodobé scénáře dopadů klimatické změny a jejich využití v klimatických zátěžových testech, (Martin Motl, ČNB, sekce měnová)

15.00–15.30 – Moderovaná diskuse (Petr Procházka, Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu ČBA)

15.45–16.45 – Prohlídka návštěvnického centra

 

Cena za seminář: 3 000,- Kč bez DPH

V případě Vašeho zájmu pošlete prosím vyplněnou přiloženou přihlášku na e‑mailovou adresu: seminare@cbaonline.cz.