Klíčové odvětví

(Key industry)

Průmysl s primárním významem pro národní ekonomiku.

Další pojmy