Klauzule o navyšování zajištění

(Topping-up clause)

Jestliže se úvěrující banka a klient-dlužník dohodnou na určité marži mezi zajištěním poskytnutým bance za úvěr a velikostí poskytnutého úvěru, pak je tato marže vyjádřena ve formě sazby. Jestliže se sníží hodnota zajištění nebo se zvýší velikost poskytnutého úvěru, banka má právo vyžadovat navýšení zajištění na úroveň, kdy je dosaženo dohodnuté marže. V situacích, kdy klient není schopen poskytnout zajištění, je úvěr okamžitě splatný; bance tak v případě nutnosti vzniká právo realizace.

Další pojmy